Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_folk-ledskarsangen-er-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_havtorn-er--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_asplov-host-batfors-pe-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_ryssjatomningbolundsfjarden-foto-johan-persson-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_beskuren-osth--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_pansarudden-tradmarkering-sa-72-jpg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.
Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.
Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

 

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5416_pufficon Just nu...

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5416_expffimg

Utnyttja naturen för att må bra. Ut och lek. Träna i skogen. Vandra och se vårtecken. Ordna ett vandringsmöte. Naturen är en skön plats att utnyt...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr slingrar sig den 50 mil långa Upplandsleden. En vandring ger dig rika naturupplevelser p...

Läs mer

Naturtips

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Vill du ha tips på bra utflyktsmål i naturen? Använd någon av sökfunktionerna för att hitta ett utflyktsmål som passar dig. Här finner du platser at...

Läs mer

Följ oss

Naturkartan_Small.jpg

I appen Naturkartan hittar du information om Upplandsleden, naturreservat och friluftområden i Uppsala län. 

  facebook.png

Följ oss på Facebook


  instagram-1581266_640.jpg
Följ oss på Instagram

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skriv in din adress här nedanför och skicka till oss.


Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, sj...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

Pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg4731_expffimg

En betydande del av vår verksamhet bedrivs genom samarbetet med andra parter i samhället. Genom ett stort antal samarbetsprojekt förbättra vi föru...

Läs mer