Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.

 

Vi är organisatoriskt en ideell förening med landstinget i Uppsala län och alla länets kommuner som våra
medlemmar.

  


Just nu...

Angskar_gravn_golgroda_MA.JPG
...tittar Upplandsstiftelsen på möjligheter att styra betet vid fiskarfjärden i Kallriga så det kan gynna kustfiskens lekområde. Foto: Tomas Remén Loreth


Friluftsmatlagning_ER_.jpg

...har vi haft en aktivitet om friluftsmatlagning i smultronstället viltvattnet i Vedyxaskogen. Foto: Emelie Runfeldt.

skriv ut Skriv ut
Upplandsstiftelsen • Box 26074 • 750 26 Uppsala • Telefon: 018-611 62 71 • Fax: 018-51 16 98 • E-post: info@upplandsstiftelsen.se