Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_vinter-grilla-2-as-besk--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_strand-rullsand-oe--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_skridskor-trehorningen-kv-besk-jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_fageltorn-vinter-3-as--jpg_eximgitem
Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_f_20071220f-rimfrost-pa-eklov-300ppi-ga--jpg_eximgitem

Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.
Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.
Vi är organisatoriskt en ideell förening med Region Uppsala och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

 

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5416_pufficon Just nu...

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg5416_expffimg

...kan du åter igen besöka Fläktanstugan, som ligger i Norra Lunsens naturreservat, längs Upplandsledens etapp 1. Invigning 17/11 kl. 10–14 ...

Läs mer

Upplandsleden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg86_expffimg

Här hittar du all information du behöver inför din vandring på Upplandsleden. Etappbeskrivningar, slingor, service längs leden och mycket mer. ...

Läs mer

Naturtips

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_unslDcc_po_158_dc158_pg4891_expffimg

Vill du ha tips på bra utflyktsmål i naturen? Använd någon av sökfunktionerna för att hitta ett utflyktsmål som passar dig. Här finner du platser at...

Läs mer

Följ oss

Naturkartan_Small.jpg

Många av Uppsala läns naturreservat, frilufts- områden och smultron- ställen hittar du i appen Naturkartan/uppsalalan

Loggan_rundad.jpg

För Upplandsleden finns appen naturkartan.se/upplandsleden


  facebook.png

Följ oss på Facebook


  instagram-1581266_640.jpg
Följ oss på Instagram

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skriv in din adress här nedanför och skicka till oss.


Skog

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5408_expffimg

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5407_expffimg

Vi arbetar med rådgivning, restaurering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fl...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_159_dc159_pg5409_expffimg

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet, där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, s...

Läs mer

Naturskola

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg11_expffimg

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Våra naturområden

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg298_expffimg

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 600 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campin...

Läs mer

pågående projekt

Sv - Välkommen till Upplandsstiftelsen - ctl00_cph1_btmDcc_po_160_dc160_pg22_expffimg

Upplandsstiftelsen är en relativt liten organisation men vi har ett mycket omfattande arbete med många aktiviteter. Genom vårt livliga samarbete me...

Läs mer