Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola.
Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.
Vi är organisatoriskt en ideell förening med landstinget i Uppsala län och alla länets kommuner som våra medlemmar. 

 

Just nu...

...är det hög tid att börja mata vår fågelvänner för en naturnära upplevelse inpå knuten. Här får du två recept på energirika måltider till våra vin...

Läs mer

Upplandsleden

Här hittar du all information du behöver inför din vandring på Upplandsleden. Etappbeskrivningar, slingor, service längs leden och mycket mer. ...

Läs mer

Naturtips

Vi vill göra det lätt och kul att komma ut i naturen. Här hittar du bra naturtips! Många av platserna är smultronställen, men du hittar även and...

Läs mer

Följ oss

Ladda ner våra gratis appar:

 vagapp.jpg

Naturtipset för iPhone

Naturtipset för iPhone

 Loggan_rundad.jpg

 Upplandsleden för iPhone

Upplandsleden för Android

Gilla oss på Facebook!

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skriv in din adress här nedanför och skicka till oss.

 

Skog

Genom skötsel och skydd arbetar vi för att stärka den biologiska mångfalden i skogen. Vi verkar både på egna marker och i samarbete med andra markä...

Läs mer

Kulturlandskap

Vi arbetar med rådgivning, resturering och skötsel av värdefulla betes- och slåttermarker. Metoderna liksom objekten varierar men målet är i de fle...

Läs mer

Vatten och våtmarker

Vårt vattenvårdsarbete omfattar hela länet, där vi arbetar med kartläggning och åtgärder i kustmynnande vattendrag, våtmarker, grunda havsvikar, s...

Läs mer

Naturskola

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså in...

Läs mer

Våra naturområden

Upplandsstiftelsen äger och arrenderar cirka 7 800 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för...

Läs mer

pågående projekt

Upplandsstiftelsen är en relativt liten organisation men vi har ett mycket omfattande arbete med många aktiviteter. Genom vårt livliga samarbete me...

Läs mer