Välkommen till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola. Vi samarbetar med många olika organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala län är vårt geografiska område.

 

Vi är organisatoriskt en ideell förening med landstinget i Uppsala län och alla länets kommuner som våra
medlemmar.

  


Just nu...

Vårsidenbi_GA
...byggs fiskvägen som ska leda fisken som vandrar

upp från kusten in till våtmarken vid Kavarö, Östhammar.

Foto: Tomas Remén Loreth

skriv ut Skriv ut

Kalender

Upplandsstiftelsen • Box 26074 • 750 26 Uppsala • Telefon: 018-611 62 71 • Fax: 018-51 16 98 • E-post: info@upplandsstiftelsen.se