Besöksmål

Varggropen Vendelsjön

Besök gärna smultronstället Vargggropen vid Vendelsjön. Här kan du njuta av matsäcken och det rika fågellivet.

Om Varggropen Vendelsjön

Vid södra änden av Vendelsjön, Tierps kommun, finner du Varggropen. Området består av öppen hagmark med vacker utsikt över Vendelsjön. I anslutning till Varggropen finns det ett fågeltorn varifrån du kan skåda det rika fågellivet. Området är Smultronställe i naturen.

Vendelsjön var i mitten på 1950-talet en mycket öppnare sjö. På 1980-talet hade sjön växt igen så mycket att fågellivet försämrats. Sedan mitten av 1990-talet arbetar därför Föreningen Vendelsjön tillsammans med Nordupplands fågelklubb och Örbyhus biologiska förening med att göra sjön mer attraktiv både för fåglar och för besökare. Man har byggt fågeltorn, restaurerat strandängar och skapat öppna vattenytor.

Naturen i området

Den långsmala och grunda Vendelsjön är en av Upplands finaste fågelsjöar.Vendelsjön är grund och omges av vass och sankängar. Längre upp finns gott om lövskog. I sjön trivs mängder av fåglar. Totalt har man noterat nästan 250 olika arter! En karaktärsfågel från vår till höst är den bruna kärrhöken, som ofta ses flyga lågt över vassarna nära fågeltornet.

Skötsel

Området kring Varggropen sköts genom bete av kor. För att hålla besöksmålet i gott skick sker kontinuerlig översyn och underhåll av områdets anordningar samt renhållning av parkeringen. Vassområdet i områdets anslutning hålls efter genom fräsning och bete.

Föreningen Vendelsjön har tillsammans med Nordupplands fågelklubb och Örbyhus biologiska förening lagt ner stort arbete på restaurering för att göra sjön mer tilltalande, både för fåglar och för människor. Upplandsstiftelsen har under många år varit med och stöttat arbetet ekonomiskt. Upplandsstiftelsen ansvarar för förvaltningen av besöksmålet kring Varggropen.

Vendelsjön_Varggropen_vår_2_ÅS

Foto: Åsa Sjögren

Fakta om Varggropen Vendelsjön

Syfte: Tillgängliggöra området kring fågeltornet som besöksmål för allmänheten.
Service och information: Parkeringsplats, informationstavlor och fågeltorn. Ängslyckans café ligger nära fågeltornet, se länk nedan.
Markägare: Privat.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen i samverkan med Föreningen Vendelsjön.
Formellt skydd: Inget

Karta över Vendelsjön

Ängslyckans café