Västerbyn

Vasterbystigen_skylt4_AW.JPG
Foto: Anett Wass

Västerbyns marker på Gräsö har bevarat många av sina ålderdomliga drag med åkerholmar och små åkerlappar som genomkorsas av diken. Här syns tydligt hur landskapet i århundraden formats av skärgårdsbefolkningens jordbrukande. Upplandsstiftelsen äger och förvaltar här ett område på ca 20 ha, där ungefär hälften av marken betas av djur från Gräsö gård. Intill Gräsöbadens camping finns även en allmän badplats med sandstrand.

Genom området går Västerbystigen som är ca 1,5 km lång. Längs stigen finner du information som berättar om landskapet förr och nu. I terrängen är stigen markerad med stolpar med rödmålad topp så att du lättare ska hitta runt. Det finns även flera rastbänkar längs med stigen där du kan njuta av omgivningen eller den medhavda fikakorgen.

Skötsel
Markerna intill Gräsöbadens camping ägs och förvaltas av Upplandsstiftelsen. Här betas markerna av djur från Gräsö gård, vilket gör att de hålls öppna och artrika. En del av markerna har restaurerats under de senaste åren och stigen, Västerbystigen, som går genom området har rustats upp.

Intill Gräsöbadens camping finns en allmän badplats med sandstrand.

Vill du besöka Västerbyn?

Med bil eller cykel: Från Öregrund tar du färjan över till Gräsö. När du kommer iland på Gräsö följer du vägen åt vänster och fortsätter norrut ca 1 km där du svänger vänster mot Gräsöbadens camping. Efter ca 100 meter finner du en mindre parkering på vänster sida och Västerbystigens entré på höger sida om vägen.

Med buss: Från färjeläget på Gräsö kan du ta buss 854 till Gräsöbaden vägskäl. 


Visa Västerbystigen på en större karta

Fakta Västerbyn

Areal: Cirka 20 hektar.

Service och information: Genom området finns en skyltad stig med information och rastbänkar. Intill Gräsöbandens camping finns en allmän badplats. Parkering finns i anslutning till vägen till campingen eller vid badplatsen.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget