Varggropen Vendelsjön

Vendelsjon_Varggropen_var_AS.jpg
Foto: Åsa Sjögren

Vid södra änden av Vendelsjön, Tierps kommun, finner du Varggropen. Området består av öppen hagmark med vacker utsikt över Vendelsjön. I anslutning till Varggropen finns det ett fågeltorn varifrån du kan skåda det rika fågellivet. Området är Smultronställe i naturen.

Den långsmala och grunda Vendelsjön är en av Upplands finaste fågelsjöar. Föreningen Vendelsjön har tillsammans med Nordupplands fågelklubb och Örbyhus biologiska förening lagt ner stort arbete på restaurering för att göra sjön mer tilltalande, både för fåglar och för människor. Upplandsstiftelsen har under många år varit med och stöttat arbetet ekonomiskt. Upplandsstiftelsen ansvarar för förvaltningen av besöksmålet kring Varggropen.

Skötsel

Området kring Varggropen sköts genom bete av kor. För att hålla besöksmålet i gott skick sker kontinuerlig översyn och underhåll av områdets anordningar samt renhållning av parkeringen. Vassområdet i områdets anslutning hålls efter genom fräsning och bete.


Vill du besöka Varggropen?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Fakta Varggropen

Syfte: tillgängliggöra området kring fågeltornet som besöksmål för allmänheten.

Service och information: Parkeringsplats, informationstavlor och fågeltorn.

Markägare: Privat.

Förvaltare: Upplandsstiftelsen i samverkan med Föreningen Vendelsjön.

Formellt skydd: Inget

Karta över Vendelsjön

Läs mer om projekt södra Vendelsjön