Strömabadet

Nya_handikappbryggan_2010_05_25_003.jpg
Foto: Ulla-Maria Keddysson

Om Strömabadet

Strömaren är en grund källsjö belägen ca 10 km öster om Tierp i norra Uppland. I sjöns södra del ligger Strömabadet, en badplats som invigdes redan 1937 och då drevs av Tobo simsällskap. Här bedrevs simskola fram till 1968, varefter simundervisningen flyttades till Vendelbadet i Örbyhus.

Idag är Strömabadet en mycket populär badplats. Här finns en liten sandstrand med badbryggor, där en av bryggorna är anpassad för rörelsehindrade. I anslutning till badplatsen finns det även en eldstad. Upplandsstiftelsen arrenderar området kring badplatsen samt parkering av Bergvik Skog och Strömarens naturvårdsförening  sköter tillsynen.

Strömaren har under lång tid varit en viktig fiskesjö för lokalbefolkningen. Än idag är den populär för fritidsfiske och hyser fiskarter som gädda, abborre och sutare. I länken till höger finns information om var du kan köpa fiskekort.

Skötsel
På grund av en tidigare sänkning av vattenståndet är Strömaren idag en mycket grund sjö med ett maxdjup på 2,6 meter. Då sjön hotas av igenväxning har Stömarens naturvårdsförening arbetar sedan mitten av 80-talet med rensning och vassbekämpning för att hålla sjöns södra del öppen.Sedan 2010 sköts Strömabadet av Strömarens Naturvårdsförening i samarbete med Upplandsstiftelsen och Tierps Kommun.


Fakta Strömabadet

Service och information: parkering, toalett (HTC), eldstad och bryggor (där vissa är anpassade för rörelsehindrade).

Markägare: Bergvik Skog  AB

Förvaltare: Upplandsstiftelsen arrenderar, Strömarens naturvårdsförening sköter tillsynen.

Formellt skydd: Inget


Besöka Strömabadet

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

Smultronställe Strömabadet - Uppsala läns natur | Naturkartan

Naturkartan_Horizontal.png