Skaten-Rångsen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Johan Persson

Naturreservatet Skaten-Rångsen utgörs av ett stort skärgårdsområde norr om Forsmark. Här finns ett 30-tal större och en stor mängd mindre öar, de flesta skogklädda.

Förutom skogen, ligger områdets värde i de landhöjningsmarker som successivt dyker upp ur havet, och som lämnas helt utan ingrepp. Naturen får utvecklas fritt, vilket har stor betydelse för många arter.

Skötsel
Större delen av reservat lämnas för fri utveckling. Vid båtplatsen klipps gräsytor och den finns en eldstad som förses med ved.

Möjligheten att lösa nätfiskekort har upphört sedan 2010. Orsaken är att fiskbestånden bl a av sik har minskat längs kusten.

Vill du besöka Skaten-Rångsen?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!Fakta Skaten-Rångsen

Areal: Totala arealen är 2300 hektar, varav 200 hektar är land.

Syfte: Att bevara ett större sammanhängande skärgårdsområde med stora skogliga och marina naturvärden.

Service och information: Vid Rångsens båtplats finns information och TC. Här finns även båtuthyrning och en ramp för isättning. Båtuthyrning via Forsmarks Kraftgrupp AB telefon 0173-81 000. Kostnad 100 kr/dygn.

Markägare: Upplandsstiftelsen, Korsnäs AB och privata.

Förvaltare: Upplandsstiftelsen.

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Mer information och föreskrifter:Se information på Länsstyrelsens hemsida

Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur