Rävsten

Våra naturområden - Rävsten - ctl00_cph1_mainimg
På Rävsten finns släta klippor, lugna vikar och fina skogsområden. Foto: Bergslagsbild.

Om Rävsten

Rävsten är en ö strax utanför Gräsö i Roslagens skärgård. Rävsten erbjuder besökaren tillgång till öppet hav och långa oexploaterade stränder med skyddade vikar och fjärdar. Längs en del av stränderna finns rundade klippor med goda möjligheter för bad och fiske. Den östra delen ägs av Upplandsstiftelsen medan den västra delen är i privat ägo.

Naturen i området

Ön är lättvandrad och omväxlande. Naturtyperna ligger som i en mosaik med landhöjningsskogar, hällmarkstallskogar, slåtterängar, vikar och sund, havsstrandängar, lövängar och skogsbeten. Naturen på Rävsten är präglad av århundradens brukande och största delen av ön är påverkad av bete, slåtter och åkerbruk. Den långvariga hävdhistoriken har gett upphov till en mycket rik flora och fauna. Ängsmarkerna hålls fortfarande öppna genom bete eller slåtter. På ön finns också hamlade träd av ask, björk och oxel.

Norra Roslagskusten har mycket höga naturvärden och förekomst av många sällsynta och hotade arter. Rävsten utgör en representativ och viktig del av detta landskap och den östra delen av ön är skyddat enligt Natura 2000.

Skötsel

En stor del av de hävdpräglade markerna på Rävsten har under senare tid restaurerats genom röjning, avverkning, stängseluppsättning samt införande av bete och slåtter. Idag hävdas ca 25 ha hagmark, strandäng och skogsbete av får och nötdjur. En slåtteräng slås årligen och ett stort antal lövträd mest askar hamlas. Flera av byggnaderna i Rävstens by är från 1800-talet. De äldre byggnaderna sköts varsamt och vid renoveringar försöker vi bevara den ursprungliga karaktären. För besökare finns klippta gräsytor, markerade stigar och ved fylls på vid eldstäderna.

Fakta Rävsten

Areal: Den östra delen som Upplandsstiftelsen äger omfattar 57 ha land.

Service och information: Stigar, skyltar, eldstäder, rastbord, TC. Arrendatorn på Rävsten har en egen hemsida där du kan få mer detaljerad information, aktuella priser m m om stugor, kajaker, lägermöjligheter och annat: www.ravsten.se

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Natura 2000

Karta över RävstenBesök Rävsten

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

Rävsten - Uppsala läns natur | Naturkartan

Naturkartan_Horizontal.png

Bo på Rävsten
På Rävsten finns en stugby och de 18 husen i stugbyn rymmer totalt 93 bäddar. Hit kommer familjer på semester, skolklasser som bedriver lägerskola samt mindre konferensgrupper som uppskattar Rävstens enkla, men goda standard. Roddbåt ingår i stughyran. Tälta kan man göra på en äng som försetts med vatten och torrdass. Sedan 2006 finns det en ny kanotcentral, nya gästbryggor samt en ny inredd möteslokal.

Läs mer på www.ravsten.se