Norra Björkfjärden

Gronso_paddling2_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Reservatet ligger mitt i Norra Björkfjärden, som är en av de största och mest välbesökta fjärdarna i Mälaren. Inom reservatet finns många attraktiva öar med solexponerade och rundslipade klippstränder och några fina sandstränder som är väl besökta sommartid. Öarna är till stora delar lättvandrade och omväxlande.

På öarna kan man uppleva den rika och varierande natur som är typisk för Mälarens öar, allt från gamla lundar med hassel och ädellövträd, till mer naturskogsliknande blandskogar, samt före detta ängar och betesmarker med gamla, praktfulla ädellövträd och tallar.

Öarna inom reservatet har en hög artrikedom och förekomst av många krävande, missgynnade och hotade arter. Många av dessa arter är knutna till gamla lövrika blandskogar med gamla ädellövträd och död lövved, gamla solexponerade tallar och ekar. Fågellivet är mycket rikt och fiskgjuse och storskarv syns ofta till på jakt efter byte.

Goda ankringsmöjligheter finns på flera ställen. För att inte störa sjöfåglarna under häckningen får man inte beträda Lilla Notskär och Kalvskär eller vistas närmare än 100 meter från de här öarna mellan 15/4 - 15 /8. På de övriga öarna är man välkommen året runt, men man bör även här tänka på att visa hänsyn för både djur och växter.

Vill du  besöka Norra Björkfjärden?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!Fakta Norra Björkfjärden

Areal: 296 hektar varav 23 hektar land.

Syfte: Att skydda området på grund av dess skönhet och betydelse för kännedomen om landets natur samt för det allmänna friluftslivet.

Service och information: Informationstavlor samt eldstad på Stora Lindholmen.

Markägare; Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida:Länsstyrelsens hemsida om Norra Björkfjärden


Se beslut med föreskrifter mm på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur