Ledskär

Ledskarsviken_isbelagd.jpg
Ledskär vintertid. Foto: Pär Eriksson

Ledskärsområdet består av de långgrunda havsvikarna Karlholmsviken och Ledskärsviken med omkringliggande marker. I de inre av de båda vikarna finns några av de största betade havsstrandängarna i Mellansverige. Ledskärsområdet är en mycket viktig rastlokal för änder, gäss, svanar, vadare och tranor. Under flyttningen rastar tidvis upp till 10 000 våtmarksfåglar. Häckfågelfaunan är en av de artrikaste i landet.

Upplandsstiftelsen har under lång tid i samråd med markägare arbetat med att restaurera markerna och göra området tillgängligt för besökare. För besökare finns tre fågeltorn, markerade stigar, dass, eldstad, informationstavla och folder.

Skötsel
Upplandsstiftelsen har tillsammans med privata markägare sedan 1998 restaurerat 50 ha strandängar. Största insatserna har gjorts i Fladen som tidigare var igenväxt med vass och sly. Här har sly röjts, 30 ha vass bränts, 5 km nytt stängsel satts upp och delar har frästs. Idag sköts ängarna av de betande djuren. Efter restaureringen skedde en kraftig ökning av antalet häckande tofsvipor och rödbenor. Fladen är också en viktig rastlokal och vissa år ses 20 olika arter av vadarfåglar på ängarna. Ett bra samarbete med de privata markägarna har varit en förutsättning för att restaureringarna har kunnat genomföras. Projektet har stötts ekonomisk av Tierps kommun, Världsnaturfonden WWF, Svensk våtmarksfond och Upplands Ornitologiska Förening.

Ledskarsangarna_med_kor.jpg

Kor på Ledskärsängen.

tranor_i_Ledskarsviken.jpg

Tranor vid Ledskär

Ledskarsstugan_-_1.jpg

LedskärsstuganVill du besöka Ledskär?

Läs mer om området och hur du hittar dit på sidan Naturtips!Fakta Ledskär

Areal: cirka 370 hektar 

Service och information: parkering, fågeltorn, stigar, eldstad, TC, skyltar och folder.

Markägare: Flera privata

Förvaltning: Upplandsstiftelsen arbetar i samråd med markägare för skötsel av områdets naturvärden och att göra området tillgängligt för besökare.

Formellt skydd: Natura 2000 och fågelskyddsområde

Den yttre delen av strandängen vid Ledskär är fågelskyddsområde och har tillträdesförbud 15/4–31/7.

Se ytterligare beskrivning på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta över Ledskär

På gång

Under 2018 - 2021 pågår ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) i Ledskärs hamn. Projektet omfattar byggnation av ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och toalett.

 Hyra Ledskärsstugan

Läs mer om kostnad och hur du bokar