Kallerö

Skogsbete_Kallriga_1634350x6695500_20070828a1_GA_.jpg
Foto: Gillis Aronsson

Kallerö ligger i anslutning till Kallriga naturreservat. Området ingår i Natura2000-området Kallriga men är inte naturreservat. Kallerö utgörs av ett äldre kulturlandskap med små åkerlappar, betade hagar, en smal strandäng och partier med äldre lövskog. Hela området betas.

Längst ut vid Kallerö fanns en gång i tiden en hamn där man lastade båtar med järn från bruken i Forsmark, Österby och Gimo. Det mesta av malmen hamnade i Sheffield i Storbritannien. Idag finns bara den gamla kajen och två järnbodar kvar.

Vill ni grilla kan ni följa den 300 m långa stigen från Kallerö hamn ut till Margrets udde. Här finns en grillplats anordnad för områdets besökare.

Skötsel
Området har restaurerats genom avveckling av granbestånd och röjning av lövsly. Återkommande röjningar görs i delar av området. Hela området betas.


Vill du besöka Kallerö?

Kallerö ligger i anslutning till Kallriga naturreservat Läs om smultronstället Kallerö och hur du hittar dit på sidan Naturtips!


Fakta Kallerö

Areal: Cirka 15 hektar

Service och information: skyltar, parkering rastbord och grillplats.

Markägare: Östhammars kommun

Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Natura 2000-området Kallerö. Östhammars kommun förvaltar hamnen och den föredetta campingplatsen.

Formellt skydd: Natura 2000

Se ytterligare beskrivning på Naturvårdsverkets portal för Skyddad natur


Detaljkarta över Kallerö