Källarberget naturreservat

Kallarberget_sikthuggn_2.jpg

AKTUELLT

Just nu är det algblomning vid Källarberget. Det är cyanobakterier som blommar och allmänheten bör undvika kontakt med vattnet. Du bör inte bada och inte heller låta din hund vistas nära vattnet.

Mer information: Algblomning vid Källarberget, Tierps kommun | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Om Källarberget
Källarberget är beläget utmed kuststräckan mellan Fagerviken och Storsands friluftsområde norr om Skärplinge i Tierps kommun. Här är kusten öppen, utan skärgård och området erbjuder storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Källarberget utgörs av en 17 meter hög bergsrygg som sluttar brant mot den norra stranden.

Högst uppe på berget ligger en gammal lotsutsikt. Lotsverksamheten i Fagerviken startade 1901 och lotsstugan på Källarberget stod färdig 1912. Verksamheten var sedan igång fram till slutet av 1960-talet. Sjöfartsverket överlät då lotsutsikten till kommunen som i sin tur överlät skötseln till Fagervikens bygdegårdsförening. Lotstugan går att hyra för övernattning via bygdegårdsföreningen.

Från parkeringplatsen går en stig som leder dig genom reservatet, förbi lotsstugan och en utsiktsplats med fast kikare. Lite längre bort längs stigen finns en eldstad och vedförråd.

Naturen i området
Området har en intressant geologi där inlandsisen har lämnat tydliga spår bland annat i form av isräfflor, klapperstensfält och grytliknande bildningar. Skogen på Källarberget består främst av hällmarkstallskog. När lotsstugan var i drift hölls troligtvis vegetationen nere för att utsikten från stugan inte skulle begränsas. Området har även höga marinbiologiska värden samt ett rikt fågelliv. Källarberget är en känd plats bland fågelskådare då det är en god sträcklokal för fågel.

Fakta Källarberget

Areal: 37,6 hektar varav vatten 23,8 hektar
Syfte: Skydda och bevara Källarbergets natur som en del av det värdefulla kustlandskapet på Hållnäshalvön, samt bevara de geologiska och hydrologiska värdena i området. Ge allmänheten möjlighet till friluftsliv.
Service och information: Parkering, tillgänglighetsanpassad torrtoalett, eldstad, informationsskylt. Lotsstugan går att hyra för övernattning via Fagervikens bygdegårdsförening.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat, kommunalt
Föreskrifter: Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Källarberget

Kallarberget_kikare_MA.jpg


Besök Källarberget

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png