Källarberget

Kallarberget_sikthuggn_2.jpg
Lotsutsikten. Foto: Pär Eriksson

Källarberget är beläget utmed kuststräckan mellan Fagerviken och Storsands friluftsområde norr om Skärplinge i Tierps kommun. Kusten är här öppen, utan skärgård och området erbjuder storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Källarberget utgörs av en 17 meter hög bergsrygg som sluttar brant mot den norra stranden. Högst uppe på berget ligger en gammal lotsutsikt.

Området har en intressant geologi där inlandsisen har lämnat tydliga spår bland annat i form av isräfflor, klapperstensfält och grytliknande bildningar. Skogen på Källarberget består främst av hällmarkstallskog. När lotsstugan var i drift hölls troligtvis vegetationen nere för att utsikten från stugan inte skulle begränsas. Området har även höga marinbiologiska värden samt ett rikt fågelliv. Källarberget är en känd plats bland fågelskådare då det är en god sträcklokal för fågel.

Lotsverksamheten i Fagerviken startade 1901 och lotsstugan på Källarberget stod färdig 1912. Verksamheten var sedan igång fram till slutet av 1960-talet. Sjöfartsverket överlät då lotsutsikten till kommunen som i sin tur överlät skötseln till Fagervikens bygdegårdsförening. Lotstugan går att hyra för övernattning via bygdegårdsföreningen.

Från parkeringplatsen finns en nyanlagd stig som går genom reservatet. Stigen passerar en utsiktsplats med fast kikare. Här har du en storslagen utsikt över Lövstabukten. Lite längre bort längs stigen finns en eldstad och vedförråd.

Kallarberget_kikare_MA.jpgVill du besöka Källarberget?

Källarberget ligger mellan Fagerviken och Sikhjälma. Från rikskväg 76 kör du mot Fagerviken och sedan mot Såghamn. Källarberget ligger vid havet strax norr om Såghamn.

Fakta Källarberget

Areal: 37,6 hektar varav vatten 23,8 hektar

Syfte: Skydda och bevara Källarbergets natur som en del av det värdefulla kustlandskapet på Hållnäshalvön, samt bevara de geologiska och hydrologiska värdena i området. Ge allmänheten möjlighet till friluftsliv.

Service och information: Vid entrén till naturreservatet nedanför Lotsstugan finns en nyanlagd parkeringsplats, tillgänglighetsanpassad torrtoalett och informationsskylt. Lotsstugan går att hyra för övernattning via Fagervikens bygdegårdsförening.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat, kommunalt

Föreskrifter och mer information:Länsstyrelsens hemsida om Källarberget

Se beslut med föreskrifter och skötselplan på Naturvårdsverkets portal Skyddad natur