Härjarö naturreservat

Harjaro_Appelnasgrund_vandrare_Upplandsleden_AW.JPG
Det är fin vandring längs med Upplandsleden i Härjarö naturreservat. Foto: Anett Wass

AKTUELLT

Döda granar och avstängda stigar 
Längs stigen runt Österby udd och längs naturreservatets östra strand, finns partier med många döda granar. Träden har dött p.g.a. torka och angrepp av granbarkborre. Upplandsstiftelsen har avverkat döda granar runt badplatsen vid Österby udd under 2021 och kommer att fortsätta med ytterligare säkerhetsavverkningar i området under vintern 2022/2023.  

Stigen förbi Oxviken och Kopparviken är tills vidare avstängd. Upplandsleden går att vandra, men vi uppmanar till vaksamhet, särskilt vid blåsigt väder. 

Upprustning av Härjarö
Just nu genomför vi en upprustning av Härjarö naturreservat. Under 2022 har vi rivit den låsta omklädningsbyggnaden vid Blåhäll samt köpt in en ny badbrygga. Eldstäderna i området är utbytta och nya bänkar kommer att placeras ut. Arbetet fortsätter under 2023 då vi bland annat kommer att se över skyltning och stigsystemet.

Om Härjarö
Härjarö är ett lättillgängligt strövområde vid Mälaren med långa, lättvandrade leder genom skog och längs med vattnet. Området bjuder besökare på vackra vyer och utsikt över vatten, tillgång till stränder och bad, en varierande natur och stora sammanhängande och omväxlande skogsmarker att vandra i. Skogen är rik på bär och svamp. Här finns även ett flertal rastplatser med eldstäder och en lägerplats där det finns möjlighet att tälta. 

Läs mer om lägerplatsen på Härjarö

Upplandsledens västra del startar/slutar här på Härjarö. På Härjarö finns också två av Upplands smultronställen i Naturen, Blåhäll och Äppelnäsgrund. Båda är badplatser. Blåhäll lite större och ligger lättillgängligt i södra delen av reservatet. Till Äppelnäsgrund kommer du längs en 1 km lång skogsstig i norra delen av området. 

Naturen i området
Stränderna är vanligen helt fria från vass och består till stor del av flack, blockig morän och av enstaka kala hällmarkspartier. I området finns älg, rådjur och räv samt flera häckande fåglar, bl a fiskgjuse. Vid Mälarens strand intill en stor äppellund ligger Härjarö herrgård. Gården omges av ett äldre odlingslandskap med öppna åkermarker och lövrika åkerholmar och åkerbryn. Härjarö är rikt på fornlämningar och enligt sägnen ägdes Härjarö på 800-talet av Birkas hövitsman Hergeir.

Väster om Härjarö udd ligger de fågelrika öarna Skaftskär, Kattan och Kattrumpan, där det råder landstigningsförbud under häckningsperioden, mellan 1 april och 15 juli.

Skötsel
I planterade barrskogsbestånd görs återkommande avverkningar av mindre ytor. På så vis ersätts de planterade barrbestånden med naturligt föryngrad blandskog. Åtgärden syftar till att skapa mer varierade skogar som gynnar både det rörliga friluftslivet och biologisk mångfald. En stor del av skogen lämnas också för fri utveckling. Stigar och leder hålls lättframkomliga och ved fylls på vid eldstäderna.

Härjarö herrgård
Området kring herrgården samt den tidigare campingen och småbåtshamnen är i privat ägo och förvaltas inte av Upplandsstiftelsen.

Fakta Härjarö

Areal: Området omfattar 1 225 hektar, varav landområden 537 hektar.
Syfte: Att bevara områdets förutsättningar för rörligt friluftsliv genom att hävda odlingslandskapet och bedriva ett modifierat skogsbruk samt att utveckla området genom anordningar i form av badplatser och vandringsleder m m.
Service och information:  Flera parkeringsplatser, eldstäder, rastplatser, badplatser, stigar, Upplandsleden, informationsskyltar, lägerplats med tältmöjligheter, torrtoaletter.
Markägare: Upplandsstiftelsen, Trögds Häradsallmänning, privat markägare
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: Naturreservat
Föreskrifter:  Se föreskrifter på Länsstyrelsens sida om Härjarö

Besök Härjarö

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png

AKTUELLT

Undvik besök i delar av naturreservatet vid blåsigt väder på grund av risk för fallande träd.

Längs stigen runt Österby udd och längs naturreservatets östra strand, finns partier med många döda granar. Träden har dött p.g.a. torka och angrepp av granbarkborre.

Var försiktig och undvik att vistas i områden med döda granar särskilt vid blåsigt väder. Upplandsstiftelsen har avverkat döda granar runt badplatsen vid Österby udd under 2021. Under 2022 planerar vi  ytterligare säkerhetsavverkningar längs stigarna runt Österby udd.