Grönlundsbacken

Entre_IMG_3192_FH.JPG
Foto: Frida Hermanson

Grönlundsbacken är ett kulturhistoriskt intressant område som ligger strax utanför Sikhjälma på Hållnäshalvön. Området består av gamla äng- och hagmarker som har restaurerats och åter betas.  Området hyser även Hållnäs största gravfält bestående av ett 50-tal fornlämningar, varav en skeppsformig stensättning. 

Skötsel
Skötselarbetet för Grönlundsbacken är inriktat på att utveckla och tydliggöra områdets kulturvärden samt utveckla tillgängligheten för besökare. 


Vill du besöka Grönlundsbacken?

Grönlundsbacken ligger längs med vägen strax norr om Sikhjälma på Hållnäshalvön.

Med bil: från Skärplinge kör Hållnäsvägen ca 8 km, sväng sedan höger och kort därefter vänster mot Lingnåre. När du efter ca 3 km kommer till Sikhjälma tar du vänster, sedan finner du entrén till Grönludsbacken efter 900 m på vänster sida vägen.

Med buss: Åk linje 515 från Skärplinge till hållplats Sikhjälma. Därifrån får du gå ca 7 min till Grönlundsbackens entré. 

Fakta Grönlundsbacken

Areal: Området är ca 6 hektar

Syfte: Fornlämningsområde där kulturvärden ska tydliggöras och tillgänglighet utvecklas.

Service och information: Parkering, stigar, infomationsskyltar.

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Inget