Grönlundsbacken

Entre_IMG_3192_FH.JPG
Foto: Frida Hermanson

Om Grönlundsbacken
Grönlundsbacken är ett kulturhistoriskt intressant område som ligger strax utanför Sikhjälma på Hållnäshalvön. Området består av gamla ängs- och hagmarker som har restaurerats och nu åter betas.  Området hyser även Hållnäs största gravfält bestående av ett 50-tal fornlämningar, varav en skeppsformig stensättning. 

Skötsel
Skötselarbetet för Grönlundsbacken är inriktat på att utveckla och tydliggöra områdets kulturvärden samt utveckla tillgängligheten för besökare. 

Fakta Grönlundsbacken
Areal: Området är ca 6 hektar
Syfte: Fornlämningsområde där kulturvärden ska tydliggöras och tillgänglighet utvecklas.
Service och information: Parkering, stigar, infomationsskyltar.
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Inget


Besök Grönlundsbacken

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png