Fageruddsåsen

Fageruddsasen_eldstad_1571730x6607290_O_20120521n_webb.jpg
Eldstad med vedförråd på Fageruddsåsen Foto: Gillis Aronsson.

AKTUELLT
Undvik besök vid blåsigt väder

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Vi har dragit om en del av stigen för att undvika det värst drabbade området. Vi har också under 2021 avverkat döda granar på några platser av säkerhetsskäl.

Om Fageruddsåsen
Fageruddsåsen är ett populärt strövområde på en skogsklädd rullstensås, sex kilometer söder om Enköping. Åsen är naturreservat och har fortfarande spår från gångna tider då här finns ett bronsåldersröse samt en fornstrandslinje från den senaste istiden. Högsta punkten når 35 meter över Mälarens yta. 

Från parkeringen kan du följa en stigslinga på ca 2 km. Vandringen går uppåt genom granskog och fortsätter sedan genom den glesare tallskogen på åsens krön. Du passerar bl.a. en rastplats med eldstad. 

Naturen i området
Åsen har två åsryggar med branta sidor och binds i mitten ihop av en tvärrygg. I den östra åsryggen finns två gamla grustäkter. Sluttningarna domineras av lågörtgranskog och högst upp växer gräs- och örtdominerad tallskog. I granrika partier på åsen växer den sällsynta svampen bombmurkla. Mellan åsryggarna och på den östra sidan finns öppen ängsmark.

Skötsel
Upplandsstiftelsen förvaltar och sköter Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun.

Fakta Fageruddsåsen

Areal: 26 hektar
Syfte: Att bevara en från naturvårds- och friluftslivssynpunkt värdefull rullstensås med en representativ vegetation i olika stadier av kulturpåverkan, samt att bevara och utveckla ett attraktivt strövområde utan större anordningar.
Service och information: Stigar, parkering och eldstad
Markägare: Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, privat
Förvaltare: Upplandsstiftelsen förvaltar Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter: Se föreskrifter på 
Länsstyrelsens sida om Fageruddsåsen

Bombmurkla_20070316d_GA_.jpg

Bombmurkla. Foto: Gillis Aronsson.

Besök Fageruddsåsen

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png