Ängskärs naturreservat

Angskar_bastu_2011_JL.JPG
Klippor vid Slåtholmsviken. Foto: Jan Lundqvist

Om reservatet

Ängskärs naturreservat består av halvön Klubben och östra delen av tvillinghalvön Bondskäret samt det smala och grunda Ängskärssundet. Reservatet domineras av barrblandskog, hällmarker och små strandängar. Inom området finns också mindre kärr, lundpartier och örtrika, öppna slåtterängar. Stränderna består omväxlande av blockterräng, klippor och slipade hällar.

Naturen i reservatet

Sjöfågellivet är rikt och på öar i reservatet häckar bl a fisktärna, svarthakedopping och strandskata. Över havet ses ofta ejder, silvertärna och havsörn. Området har också stora botaniska värden med flera arter orkidéer t ex knärot, nästrot, nattviol och Adam och Eva. Under högsommaren blommar strandängarna som allra vackrast. Här kan man lite senare på året plocka de c-vitaminrika havtornsbären.

Både på Klubben och Bondskäret finns ett flertal stigslingor som inte bara leder besökaren genom täta skogar utan även längs strändernas badklippor och öppna torrängar. En av stigarna på Klubben passerar Ruddammen, en brunvattentjärn med vit näckros och ätlig groda. Slåtholmens stigslinga bjuder på grillplats, bastu och betande får.

Intill Ängskärs naturreservat ligger Bondskärets naturreservat. Bondskäret nås bra med utgångspunkt från Magasinet.

Skötsel
Den yttre delen av Slåtholmen betas av får. För att hålla landskapet öppet görs röjningar av sly och vass. Några små åkrar hålls öppna genom årlig slåtter.

För att gynna gölgroda har några mindre våtmarker restaurerats genom att röja vass och gräva ur våtmarken något.

Anläggningen Ängskärs havscamping ägs av Upplandsstiftelsen och driftas via en arrendator. Läs mer om campingen här.


Fakta Ängskär

Areal: 333 hektar, varav 103 hektar är land.

Syfte: Att bevara och försiktigt utveckla området för rekreation och friluftsliv. En stor del av skogsmarken lämnas för fri utveckling.

Service och information: skyltade stigar, eldstäder, parkering, WC (vid Klubben). På norra delen av Klubben finns en gästhamn och en mindre säsongscamping och vid Slåtholmsviken ligger Ängskärs havscamping.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Djävulsön och öarna söder därom är fågelskyddsområde och har tillträdesförbud 1/4–15/7. Se rödmarkerat område på kartan nedan.

Se information på Länsstyrelsens hemsidaBesök Ängskär

På webbplatsen Naturkartan hittar du mer besöksinformation. Där finns bilder, karta över stigar och anordningar i reservatet samt vägbeskrivning. Naturkartan finns också som app.

naturkartan.se/uppsalalan

Naturkartan_Horizontal.png

Vad tycker du om Ängskärs naturreservat?

Vi utvecklar Ängskärs naturreservat och behöver din hjälp! 

Vad tycker du är bra med Ängskär?
Vad kunde vara bättre? 

Fyll i vårt frågeformulär och delge oss dina tankar. 

Till frågorna

Gästhamnen vid Klubben

Gästhamnen vid Klubben drivs av Ängskärs-Skatens fiskehamnsförening som också äger Kolhuset vid hamnen.