Träffpunkten flyttar ut - om projektet

Marianne_blommor.jpg

Ålder är inget hinder för att vara i naturen

Vi mår bra av att vara ute i naturen. Men alla kan inte göra stora äventyr. Med enkla uteaktiviteter i närnatur kan vi bidra till ökat välbefinnande hos äldre med funktionsnedsättning. Tillsammans med trygghetsboenden och träffpunkter för 65+ i Uppsala län kommer vi i projektet att fortsätta utveckla metoder för enkel uteaktivitet i närnatur. 

Tillsammans med ett antal träffpunkter och seniorboenden i Uppsala län arbetar vi för att ge äldre möjlighet till härliga naturupplevelser och regelbunden utomhusaktivitet. Under projektets gång har vi provat många olika aktiviteter. Vi har kokat kaffe på öppen eld, metat abborre, gjort naturbingo och tipspromenader – allt detta på gården eller i närnatur precis utanför boende eller träffpunkt! Men även några längre utflykter för aktiva seniorer har vi hunnit med, exempelvis vandringar på Upplandsleden och kanotpaddling på Fyrisån.

Mål och aktiviteter i projektet

  • Minst 10 träffpunkter/ trygghetsboenden i Uppsala län har regelbunden uteaktivitet
  • Utbildning av personal och nätverk för naturfaddrar
  • Aktivitetsbank på vår webbplats
  • Ökad kunskap om natur och hälsa hos personal och målgruppen
     

Jobbar du på träffpunkt, mötesplats, seniorboende eller annan verksamhet och vill att vi kommer till er?

Kontakta Eva Arnemo, tel. 070 611 60 48, så berättar vi mer. 


Projektperiod
HT 2020 - HT 2023

Finansiering
Allmänna arvsfonden

Samarbetspartners
Uppsala kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Östhammars kommun, Tierps kommun, Röda korset "Cykling utan ålder" och Funktionsrätt Uppsala

Del av län det berör
Hela länet

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv.png