Allemansrätten

Allemansrätten

Ta hand om naturen!

Inte störa, inte förstöra.
Vår svenska natur är fantastisk! Allemansrätten ger oss rätten att upptäcka och vistas i naturen, men också skyldigheten att vara försiktig med den.

5844760dd83c6c58d561a6de910f08f4_92593dfef5fca424277e1315a55d9723

Här är en lista som förenklat beskriver allemansrättens olika delar:

ELDA. Du får elda i områden där det finns skyltar som säger att du får det, eller där det är förberett för eldning. Men aldrig direkt på klippor eller stenhällar. Du får inte heller elda om det finns risk för brand. Läs mer om att elda här!
TÄLTA. Du får tälta på många platser, men inte överallt, t ex inte i vissa naturreservat. Bäst är att läsa på om området innan besöket. Information finns bland annat på Naturkartan.se. Oftast gäller max en natt på samma plats.
PLATSER. Du får röra dig nästan överallt i naturen, men inte på någons privata tomt eller i en trädgård. Där det ligger ett hus brukar det oftast finnas en tomt runt huset, så där får du alltså inte gå in.
STAKET. Du får öppna grindar och gå över staket (men inte till någons tomt). Kom ihåg att stänga grinden efter dig.
BÄR & SVAMP. Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, men inte bryta kvistar på levande träd. Tänk på att det finns blommor och andra växter som är fridlysta. Det betyder att man inte får plocka dem.
HUND. Du får ta med din hund i naturen. Men håll den helst i koppel, framför allt under vår och sommar.
BADA. Du får bada nästan överallt, men inte vid någons tomt. Du får inte heller bada i områden som är till för att skydda t ex fåglar.
SKRÄP. Ta med ditt skräp hem eller lägg det i en papperskorg.

Allemansrätten för förskolan

Den svenska allemansrätten gör så att vi kan vistas i naturen, vandra, plocka bär och göra utflykter nästan vart som helst. Men vi får inte skada djur eller natur eller skräpa ner. Här är tips till dig som vistas mycket i naturen med barn, kanske som pedagog.

17d3ac5c359a25268c6f9214194ff6cd_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Prata med barnen

Utomhusaktiviteter i naturen med förskola och skola är tillåtet tack vare allemansrätten. Du som pedagog, som leder verksamheten, har ett särskilt ansvar att tala om för barnen vad de får gör och inte får göra i naturen.

Ta med skräpet hem!

Allt som vi tar med ut i naturen ska vi ta hem igen och slänga. Tänk på att alltid lämna platsen ren och fin till nästa person som kanske kommer dit. Hittar ni skräp efter någon annan? Ta med det till närmaste papperskorg!

Samlas runt en eld

Att samlas runt en lägereld sätter guldkant på utflykten! Men se till att göra rätt:

  • Använd iordningställda eldstäder. Om det inte finns, går det bra att elda på en plåt som läggs på några stenar. Underlaget ska vara grus eller sand
  • Elda inte direkt på eller alldeles intill berghällar eller stenblock. De kan spricka.
  • Ta med vatten att släcka med. Det är den vuxnes ansvar att se till att elden inte sprider sig.
  • Löst liggande pinnar och grenar från marken går bra att använda som ved. Inget får tas från levande träd och buskar.
  • Länsstyrelsen eller kommunen kan bestämma att det är eldningsförbud om det är risk för skogsbrand. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordningställda eldstäder.

Plocka blommor, bär och svamp

I Sverige får alla plocka vilt växande blommor, bär och svamp i naturen. Men det är inte tillåtet att gräva upp plantor, lökar och rötter eftersom det skadar växten. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas. Fridlyst betyder att växten eller djuret behöver skydd för att den är sällsynt eller hotad att försvinna helt. En art kan vara fridlyst i vissa delar av landet men tillåten att plocka i andra.

Fri natur, allmän plats, tomt och hagar

I den ”fria naturen” utanför städer och samhällen gäller allemansrätten, men inte på åkrar där det växer grödor och tomtmark. Det går bra att gå igenom inhägnad betesmark, kom bara ihåg att stänga grinden efter dig. I stadsbebyggelse finns torg och parker och där gäller oftast inte allemansrätten. Men det går ändå bra att använda exempelvis parken för pedagogisk verksamhet. Om ni ofta går till en och samma plats behöver ni ha tillstånd från markägaren. När det handlar om stadsnära grönområden så är det vanligt att det är kommunen eller regionen som är markägare. Ta kontakt och fråga!

Bada och fiska

Det är tillåtet att vistas vid vatten och bada nästan över allt så länge det inte är på någons tomt. Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men det är ändå fritt fram att fiska med fiskespö längst havskusten och i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). I alla andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

I naturen utan toalett

Det går bra att kissa i naturen, men undvik att kissa i vatten eftersom det bidrar till övergödningen. Behöver du bajsa så gräv en grop för bajs och papper och täck över med stenar och löv när du är klar så att bakterier inte sprids till djur och människor.

Mer information

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för frågor om allemansrätten. Hos dem finns bra information om hur allemansrätten fungerar i olika situationer både på lätt svenska och på flera olika språk.

Läs mer här!

Håll Sverige Rent har en klurig frågesport om allemansrätten, informationsaffischer på flera språk och mycket mer.

Läs mer här! 

Filmer med ekorren Ecky och utomhuspedagogen Johan

Allemansrätten - Alla får vara i naturen

Allemansrätten - Inget skräp i naturen

Allemansrätten på olika språk

Följ med guiderna Ali och Rashad och deras besökare Sara ut på vandringar i naturen. Sara, som inte är så van att vara ute i naturen, får lära sig några viktiga saker att tänka på när man är ute i naturen!

Se dem här nedan – kanske kan du lära dig något?

Allemansrätten på lätt svenska

Allemansrätten på arabiska

Allemansrätten på dari/persiska

Allemansrätten med engelsk text