Naturområde

Strömabadet

Besök gärna Strömabadet intill Strömaren. Här finns det badplats med sandstrand och möjlighet att grilla.

Om Strömabadet

Strömaren är en grund källsjö belägen ca 10 km öster om Tierp i norra Uppland. I sjöns södra del ligger Strömabadet, en badplats som invigdes redan 1937 och då drevs av Tobo simsällskap. Här bedrevs simskola fram till 1968, varefter simundervisningen flyttades till Vendelbadet i Örbyhus.

Idag är Strömabadet en mycket populär badplats. Här finns en liten sandstrand med badbryggor, där en av bryggorna är anpassad för rörelsehindrade. I anslutning till badplatsen finns det även en eldstad. Upplandsstiftelsen arrenderar området kring badplatsen samt parkering av Bergvik Skog och Strömarens naturvårdsförening sköter tillsynen.

Strömaren har under lång tid varit en viktig fiskesjö för lokalbefolkningen. Än idag är den populär för fritidsfiske och hyser fiskarter som gädda, abborre och sutare. I länken till höger finns information om var du kan köpa fiskekort.

Skötsel

På grund av en tidigare sänkning av vattenståndet är Strömaren idag en mycket grund sjö med ett maxdjup på 2,6 meter. Då sjön hotas av igenväxning har Stömarens naturvårdsförening arbetar sedan mitten av 80-talet med rensning och vassbekämpning för att hålla sjöns södra del öppen.Sedan 2010 sköts Strömabadet av Strömarens Naturvårdsförening i samarbete med Upplandsstiftelsen och Tierps Kommun.

Nya_handikappbryggan_20100525c_UMK_

Foto: Ulla-Maria Keddysson

Fakta om Strömabadet

Service och information: parkering, toalett (HTC), eldstad och bryggor (där vissa är anpassade för rörelsehindrade).
Markägare: Bergvik Skog AB
Förvaltare: Upplandsstiftelsen arrenderar, Strömarens naturvårdsförening sköter tillsynen.
Formellt skydd: Inget