Pansarudden, slinga 8:1 - Borttagen

pansarudden_manniskortrad_SA_72.jpg
Mossa och stenblock längs Pansaruddenslingan. Foto: Sara Arvidsson

Den här slingan är borttagen som en del av Upplandsleden då skogen slingan går igenom har drabbats hårt av granbarkborreangrepp. I stort sett all granskog ute på själva Pansarudden har dött. 


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).