Naturreservat

Skaten-Rångsen

Stora delar av naturreservatet består av vatten och du besöker enklast området med båt och kajak.

Om Skaten-Rångsen

Naturreservatet Skaten-Rångsen utgörs av ett stort skärgårdsområde norr om Forsmark. Här finns ett 30-tal större och en stor mängd mindre öar, de flesta skogklädda.

Om naturen

Kusten är flack och täcks, liksom de många öarna, av morän med bitvis ganska stora stenblock. Den flacka kusten och det grunda vattnet i kombination med landhöjningen skapar ett område med grunda vikar som snörs av från havet och blir till sjöar och våtmarker. Naturen får utvecklas fritt, vilket har stor betydelse för många arter.

Skötsel

Större delen av reservat lämnas för fri utveckling. Vid båtplatsen klipps gräsytor och den finns en eldstad som förses med ved.

Möjligheten att lösa nätfiskekort har upphört sedan 2010. Orsaken är att fiskbestånden bl a av sik har minskat längs kusten.

gen (37)

Foto: Johan Persson

Fakta om Skaten-Rångsen

Areal: Totala arealen är 2300 hektar, varav 200 hektar är land.
Syfte: Att bevara ett större sammanhängande skärgårdsområde med stora skogliga och marina naturvärden.
Service och information: Vid Rångsens båtplats finns information och torrtoalett. Här finns även en ramp för isättning samt möjlighet att hyra en roddbåt. Roddbåten hyrs ut via Upplandsstiftelsen. Bokning kan göras vardagar på telefon 018-611 62 71 eller info@upplandsstiftelsen.se. Kostnad 100 kr/dygn. Observera att du/ni behöver ta med egna flytvästar. I södra området finns en tältplats med eldstad där du kan stanna över natten.
Båtplatser: Upplandsstiftelsen har båtplatser för uthyrning. Det är för nuvarande kö. Om du vill ställa dig i kö kan du skicka e-post till info@upplandsstiftelsen.se
Markägare: Upplandsstiftelsen, Korsnäs AB och privata.
Förvaltare: Upplandsstiftelsen.
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Mer information och föreskrifter: Se information på Länsstyrelsens hemsida