SFI flyttar ut

Paddling.jpeg

Vi flyttar ut undervisning i svenska

I det här projektet vill vi ge kunskap till pedagoger på SFI i att flytta ut undervisningen. Med kunskap om utomhuspedagogik, närnatur och friluftsliv, stärks pedagogerna att själva vara ute med sina grupper. 

I projektet ska vi:

  • Göra 36 aktiviteter med SFI klasser
  • Hålla 3 fortbildningstillfällen för pedagoger
  • Skriva slutrapport

Projektperiod:

september 2022 - december 2024

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: SFI i Skutskär och Tierp, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet

Del av län det berör: Älvkarleby och Tierp

Kontakt:  Sara Beckman

Seniorfraglar.jpg