Rävstens stugby

Bokningsvillkor och betalning

Nedan finns information om sådant som är viktigt att känna till när man bor hos oss.

In/utcheckning

Du får i regel disponera stugan från kl. 13.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

När blir min bokning bindande?

Vid bokning utfärdas en bokningsbekräftelse av Rävstens stugby som sändes till din e-post. Kontrollera att din bokningsbekräftelse/faktura inte hanterats som ett skräp i ditt e-postprogram. Din bokning blir bindande när du fått bekräftelsen samt betalat ett procentuellt förskott, då sådan ska erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran.

När ska jag betala?

Förskottet inbetalats senast 14 dagar efter att du som gäst har fått bokningensbekräftelsen/fakturan. Förskottet är 20 procent av den totala hyresavgiften, men lägst 100 kr. Förskottet avräknas från slutlikviden. Senast 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid betalas för bokningen.

Bokning gjorda senare än 30 dagar innan ankomst skall betalas till fullo senast 14 dagar efter att du som gäst har fått bokningensbekräftelsen/fakturan och om du bokar nära din ankomst är Swish att föredra så pengarna inkommit före ankomst.

Hur betalar jag?

Vi tillämpar förskottsbetalning som grundregel och du kan gärna betala med Swish om det är nära ankomsdagen. På din bokningsbekräftelse/faktura hittar du bankgironummer och Swishnummer. På plats kan du betala med kort eller Swish.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du avbokar skriftligen till oss via epost. Avbeställes bokningen senare än 30 dagar före avtalad ankomst måste 90 procent av stughyran betalas. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av dig som har bokat har stugbyn rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan erhållas och innebär att du i vissa fall kan avboka fram till dagen före ankomst. Kostnaden är 250 kr per stuga. Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokningstillfället för att gälla. Om du tecknar avbeställningsskydd kan du avboka fram till och med dagen före ankomst och få tillbaka hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och administrativ avgift (200 kr per stuga). Avbeställningsskyddet gäller enbart i samband med akut sjukdom eller olycksfall som drabbar dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret och som kan styrkas av läkarintyg, myndighet eller försäkringsbolag.

Vilka rättigheter har jag som gäst?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under din vistelse, bör du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem.

Vilka skyldigheter har jag som gäst?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerställa att datum och objektnummer stämmer.

Du måste vårda stugan väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig i din stuga följer stugbyns ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter du mot ordningsreglerna har vi rätt att ta ut en störningsavgift som motsvarar de kostnader vi pålagts i samband med detta.

Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad till ett pris av 1000 kr per stuga.

Vilka försäkringar gäller?

Du som gäst ombesörjer själv det skydd du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring.

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.