Naturområde

Rävsten

Besök Rävsten och upplev den vackra skärgården. Du kan åka över dagen eller stanna längre genom att boka stuga eller tältplats.

Om Rävsten

Rävsten är en ö strax utanför Gräsö i Roslagens skärgård. Rävsten erbjuder besökaren tillgång till öppet hav och långa oexploaterade stränder med skyddade vikar och fjärdar. Längs en del av stränderna finns rundade klippor med goda möjligheter för bad och fiske. Den östra delen ägs av Upplandsstiftelsen medan den västra delen är i privat ägo.

Naturen i området

Ön är lättvandrad och omväxlande. Naturtyperna ligger som i en mosaik med landhöjningsskogar, hällmarkstallskogar, slåtterängar, vikar och sund, havsstrandängar, lövängar och skogsbeten. Naturen på Rävsten är präglad av århundradens brukande och största delen av ön är påverkad av bete, slåtter och åkerbruk. Den långvariga hävdhistoriken har gett upphov till en mycket rik flora och fauna. Ängsmarkerna hålls fortfarande öppna genom bete eller slåtter. På ön finns också hamlade träd av ask, björk och oxel.

Norra Roslagskusten har mycket höga naturvärden och förekomst av många sällsynta och hotade arter. Rävsten utgör en representativ och viktig del av detta landskap och den östra delen av ön är skyddat enligt Natura 2000.

Skötsel

En stor del av de hävdpräglade markerna på Rävsten har under senare tid restaurerats genom röjning, avverkning, stängseluppsättning samt införande av bete och slåtter. Idag hävdas stora arealer hagmark, strandäng och skogsbete av får, nötdjur och hästar. En slåtteräng slås årligen och ett stort antal lövträd mest askar hamlas. Flera av byggnaderna i Rävstens by är från 1800-talet. De äldre byggnaderna sköts varsamt och vid renoveringar försöker vi bevara den ursprungliga karaktären. För besökare finns klippta gräsytor, markerade stigar och ved fylls på vid eldstäderna.

Rävsten_flygfoto_BB_

På Rävsten finns släta klippor, lugna vikar och fina skogsområden. Foto: Bergslagsbild.

Fakta om Rävsten

Areal: Den östra delen som Upplandsstiftelsen äger omfattar 57 ha land.
Service och information: Stigar, skyltar, eldstäder, rastbord, TC. Arrendatorn på Rävsten har en egen hemsida där du kan få mer detaljerad information, aktuella priser m m om stugor, kajaker, lägermöjligheter och annat: www.ravsten.se
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Natura 2000

Karta över Rävsten