Träffpunkten flyttar ut

Hostkorg.jpeg

Ålder är inget hinder för att vara i naturen

Vi mår bra av att vara ute i naturen. Men alla kan inte göra stora äventyr. Med enkla uteaktiviteter i närnatur kan vi bidra till ökat välbefinnande hos äldre med funktionsnedsättning. Tillsammans med trygghetsboenden och träffpunkter för 65+ i Uppsala län kommer vi i projektet att fortsätta utveckla metoder för enkel uteaktivitet i närnatur. 

Vi har det senaste året påbörjat arbetet tillsammans med ett antal träffunkter och trygghetsboenden i Uppsala kommun. Här har vi provat olika aktiviteter. Vi har kokat kaffe på öppen eld (på eldfat), metat abborre, gjort naturbingo och tipspromenader – allt detta på gården eller i närnatur precis utanför boende eller träffpunkt! Nu ser vi fram emot att kunna sprida konceptet vidare till andra delar av länet och utveckla det vidare med nya aktiviteter.

Mål och aktiviteter i projektet

  • Minst 10 träffpunkter/ trygghetsboenden i Uppsala län har regelbunden uteaktivitet
  • Utbildning av personal och nätverk för naturfaddrar
  • Aktivitetsbank på vår webbplats
  • Ökad kunskap om natur och hälsa hos personal och målgruppen

Projektperiod
HT 2020 - HT 2023

Finansiering
Allmänna arvsfonden

Parter
Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Knivsta kommun, Funktionsrätt Uppsala, 

Del av län det berör
Hela länet

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo 

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_positiv.png