Närnatur för nyblivna föräldrar


Målsättningen är att skapa en trygghet i naturen för att ge nyblivna föräldrar möjlighet attupptäcka ett ”grönt vardagsrum” men också att skapa möten över kulturgränser. Målgruppen är familjer som besöker Uppsala kommuns Öppna förskoleverksamhet. Syftet är att ge familjerna positiva sammanhang och möjlighet att prova på att vara i naturen för att i sin tur på sikt kunna utnyttja de vinster som naturen ger.

Vi vill stärka Öppna förskolans uteverksamhet med kunskap och utbildning om hälsovinster med utevistelse.

Vi vill också nå fler genom att utveckla verksamheten och fördjupa informationen om natur och utevistelse genom att ha flerspråkiga naturvärdar på plats vid utetillfällena.

Genom att skapa barnvagnsvandringar i närnatur vidgar vi familjernas kunskap om vad om går att göra i närmiljön. 

Allt bidrar till positiva och hälsofrämjande sammanhang. Sammantaget har åtgärderna potential att vara pusselbitar att stärka den psykiska hälsan hos barn och deras familjer i socialt utsatta områden.


Läs mer..

Region_Uppsala_logga.jpg