Flerspråkiga naturvärdar visar vägen ut

Ofsk_eld.jpeg

Med utomhusaktivtieter tillsammans med Öppna förskolan och natursnokarna i Tierp vill vi ge familjer möjlighet att lära sig om naturen och upptäcka friluftslivet i kommunen, både på vardagar och på sin fritid.

Tillsammans vill vi utveckla Öppna förskolans utedagar för att skapa uthållighet i att vara utomhus regelbundet. Vi vill också prova metoder för att nå familjer med utländsk bakgrund med information om Öppna förskolans utedagar, Natursnokarnas verksamhet och kommunens natur.

I projektet ska vi

  • Göra femton aktiviteter med flerspråkiga naturvärdar på Öppna förskolan i Tierp
  • Genomföra åtta aktiviteter med flerspråkiga naturvärdar på Natursnokarnas aktiviteter
  • Handledning till Öppna förskolans personal i att utveckla uteverksamhet
  • Tre nätverksträffar
  • Broschyr med familjevänliga naturtips i kommunen

Projektperiod:

september 2022 - december 2024

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Öppna förskolan i Tierp, Naturskyddsföreningen

Del av län det berör: Tierps kommun

Kontakt:  Sara Beckman

Seniorfraglar.jpg