Öppna förskolan flyttar ut

Två kvinnor och ett barn vid en eldstad i skogen

Öppna förskolan leder vägen ut i naturen redan i tidig ålder!

Under flera år har vi arbetat tillsammans med Öppna förskolor i Uppsala kommun för att flytta ut verksamheten en dag i veckan. Att vara ute är positivt både för familjer och personal. Flera av de Öppna förskolorna har idag etablerat detta som ordinarie verksamhet.

Ofta ser det ut så här:

Varje fredag går man gemensamt ut till sin "skogsplats". Där byggs en mötesplats med elden som central punkt. Kring elden är det lätt att samlas - och både vuxna och barn uppskattar att baka "stompa" och avsluta med en sångstund vid elden. Det finns lite olika aktiviteter som barn och föräldrar kan göra tillsammans. Pedagoger uppmuntrar föräldrarna att göra aktiviteterna tillsammans med sina barn. 

Vi sprider nu konceptet till fler Öppna förskolor. Kontakta oss gärna för mer information.

Närnatur för nyblivna föräldrar

Under 2020-21 har vi genom ekonomiskt stöd av Uppsaka kommun flerspråkiga naturvärdar på plats i Öppna förskolan.

Vi har också ett folkhälsoprojekt som heter Närnatur för nyblivna föräldrar där natuvärdarna bidrar med sina språkkunskaper både vid aktiviteter och i flerspråklig naturinformation. Där jobbar vi också för att ta fram information om hälsovinster med att vara ute och hur man klär sig för utevistelse.

Under 2021-2023 kommer vi att arbeta med att sprida våra kunskaper till Öppna förskolor länet. Tillsammans med Uppsala kommun ska vi utveckla aktiviteter som passar för familjer med små barn som besöker Öppna förskolan.

Kontakt

Åsa Sjögren

Barnhandnaturtryck.jpg

Ofskute.jpg