Öppna förskolan flyttar ut

Två kvinnor och ett barn vid en eldstad i skogen

Öppna förskolan leder vägen ut i naturen

Under flera år har vi arbetat tillsammans med de kommunala Öppna förskolorna i Uppsala för att flytta ut verksamheten en dag i veckan. Att vara ute är positivt både för familjer och personal. Flera av de Öppna förskolorna har idag etablerat detta som ordinarie verksamhet.

Ofta ser det ut så här:

Varje fredag går man gemensamt ut till sin "skogsplats". Där byggs en mötesplats med elden som central punkt. Kring elden är det lätt att samlas - både vuxna och barn uppskattar att baka "stompa" och avsluta med en sångstund vid elden.

Flerspråkiga naturvärdar på plats

Visst är naturen den perfekta mötesplatsen? Det tycker vi! Därför har vi introducerat flerspråkiga naturvärdar på de Öppna förskolorna i Uppsala kommun. Det var visst inte bara vi som tyckte det. Så nu är det en del av Öppna förskolans verksamhet som vi samverkar kring.

Naturvärdarna kommer från olika länder och talar olika språk. Den gemensamma nämnaren är att alla tycker om att vara ute i naturen - och vill dela den glädjen med andra. Deras uppdrag på Öppna förskolorna är att ha med sig en enkel aktivitet/ pyssel med koppling till naturen. Dessutom är de hejare på att hålla elden igång! 

Vill du ha hjälp att flytta ut verksamhet?

Vi hoppas att fler Öppna förskolor vill "flytta ut". Nu arbetar vi med att dokumentera och hitta sätt att ta med kunskaperna från Uppsala till Öppna förskolor på andra ställen.

Kanske du vill prova att flytta ut verksamheten en dag i veckan? Ta gärna kontakt med oss!


Läs mer:

Kontakt

Åsa Sjögren

Barnhandnaturtryck.jpg

Region_Uppsala_logga.jpg