Ny i svensk natur

IMG_3016.jpg

Vi vill bjuda in personer med utländsk bakgrund till att ta del av kunskap om natur, friluftsliv och föreningslivet i kommunen! I nära samverkan med STF och Biotopia arbetar vi för att nå personer med utländsk bakgrund med aktiviteter och information om natur och friluftsliv.

Det här gör vi i projektet:

  • Tio aktiviteter
  • Fyra referensgruppsträffar
  • Tre nätverksträffar
  • En broschyr på svenska och ytterligare ett språk

Projektperiod:

2022 - 2024

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Svenska turistföreningen, Biotopia, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Uppsala

Kontakt:  Sara Beckman

Seniorfraglar.jpg