Naturreservat

Norra Björkfjärden

Naturreservatet ligger mitt i Norra Björkfjärden, som är en av de största och mest välbesökta fjärdarna i Mälaren.

Om Norra björkfjärden

En del av naturreservatet Norra Björkfjärden ligger i Stockholms län och förvaltas av Upplands-Bro kommun. Läs mer om den delen på upplands-bro.se. Beskrivningen nedan gäller den del av reservatet som ligger i Uppsala län.

Naturreservatet ligger mitt i Norra Björkfjärden, som är en av de största och mest välbesökta fjärdarna i Mälaren. Inom reservatet finns många attraktiva öar med solexponerade och rundslipade klippstränder och några fina sandstränder som är väl besökta sommartid.

Naturen i reservatet

På öarna kan man uppleva den rika och varierande natur som är typisk för Mälarens öar, allt från gamla lundar med hassel och ädellövträd, till mer naturskogsliknande blandskogar, samt före detta ängar och betesmarker med gamla, praktfulla ädellövträd och tallar.

Öarna inom reservatet har en hög artrikedom och förekomst av många krävande, missgynnade och hotade arter. Många av dessa arter är knutna till gamla lövrika blandskogar med gamla ädellövträd och död lövved, gamla solexponerade tallar och ekar. Fågellivet är mycket rikt och fiskgjuse och storskarv syns ofta till på jakt efter byte.

Goda ankringsmöjligheter finns på flera ställen. För att inte störa sjöfåglarna under häckningen får man inte beträda Lilla Notskär och Kalvskär eller vistas närmare än 100 meter från de här öarna mellan 15/4 – 15 /8. På de övriga öarna är man välkommen året runt, men man bör även här tänka på att visa hänsyn för både djur och växter.

Skötsel

Naturvårdande skötsel utförs vid behov.

d1a04fdb0b5e343d784d4a3d7ca40491_6c2278ddc836dfdf1a8cc079604bd5cf

Foto: Emelie Runfeldt

Fakta om Norra Björkfjärden

Areal: 296 hektar varav 23 hektar land.
Syfte: Att skydda området på grund av dess skönhet och betydelse för kännedomen om landets natur samt för det allmänna friluftslivet.
Service och information: Informationstavlor samt torrtoalett, eldstad och soptunnor på Stora Lindholmen. Vill du paddla i området är Härjarö en lämplig startpunkt. Här finns parkering intill en badplats där du kan lägga i kajaken.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen (den del av reservatet som ligger i Uppsala län)
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000
Föreskrifter och mer information på Länsstyrelsens hemsida: Länsstyrelsens hemsida om Norra Björkfjärden