Våtmarksrestaurering Svanhusskogen

Spang1.jpg
Spång över våtmark vid Svanhusskogen

LONA-projektet omfattar en hydrologisk restaurering av våtmarksområde i naturreservatet Svanhusskogen. Genom att lägga igen befintliga diken hålls vattnet kvar i landskapet längre, vilket kan hejda igenväxningen av våtmarksområdet. Även röjning av befintlig igenväxningsvegetation ingår i projektet.

Projektperiod:

2020-2021

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen

Parter:

Upplandsstiftelsen samt Östhammars kommun

Del av län det berör:

Östhammar

Kontakt:

Nic Kruys

LONA_logo.JPG