Utveckling av Ängskärs naturreservat

Angskar_klippor.JPG
Klippor i Ängskärs naturreservat

Syftet med projektet är att utveckla natur- och kulturmiljövärden i Ängskärs naturreservat samt tillgängliggöra dessa för besökare. Detta ska göras genom naturvårdsåtgärder som röjning av fågelskär och minkjakt samt röjning och slåtter av småvatten och strandängar. Anordningar för besökare ska utvecklas genom utvidgning av parkering samt skyltning och tillgänglighetsanpassade rastbord. En stig ska göras för att ge möjlighet att vandra nära havet. 


Målet är att skapa ett attraktivt besöksmål där alla har möjlighet att uppleva havsnära natur samtidigt som naturvärdena stärks och bevaras.

Projektperiod:

2020 - 2022

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Ängskär-Skatens fiskehamnsförening, Tierps kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Tierp

Kontakt:  Elisabet Odhult



LONA_logo.jpg