Upprustning av Fyrisåns kanotled

IMG_8880.jpg

Syftet med projektet är att rusta den befintliga kanotleden mellan Vattholma och Storvad och göra den mer tillgänglig för paddlare. Det finns idag svårigheter med att ta sig i och ur ån vid start och mål och på platser där man behöver lyfta förbi hinder. Vi k ommer också att förbättra och uppdatera informationen om kanotleden, både digital och fysiskt, samt se över rastplatser och se till att de är tillgängliga för paddlare. 

Projektperiod:

juni 2022 - december 2024

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Uppsala kommun

Kontakt:   Emelie Runfeldt
emelie.runfeldt(a)upplandsstiftelsen.se

LONA_logo.png