Statushöjning i länets smultronställen

Entre_IMG_2812_MA.jpg

Sammanfattning
I det här projektet vill vi genomföra en inventering, och där behov finns, en upprustning av 37 av länets totalt ca 50 smultronställen i naturen. Smultronställen i naturen är speciellt utvalda platser som ska hålla hög standard och bjuda på en trivsam och fin naturupplevelse. Särskilt de äldsta smultronställena, från 2007, behöver nu en genomgång och en upprustning för att hålla måttet som smultronställen.

Under corona-pandemin har allt fler börjat hitta ut, framför allt till de tätortsnära naturområdena. Vi på Upplandstiftelsen jobbar därför tillsammans med länets kommuner, med att skapa fler tätortsnära smultronställen. Förhoppningen är att besökare när de blir bekanta med konceptet smultronställen i naturen ska leta sig vidare till andra smultronställen, lite längre bort. 

Projektperiod
2021-2023

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Älvkarleby kommun, Knivsta kommun, Heby kommun, Östhammars kommun, Håbo kommun, Tierps kommun, Upplandsstiftelsen och Nora Församling

Del av län det berör
Hela länet

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Emelie Runfeldt

Läs mer om länets smultronställen i Naturen

LONA_logo.jpg