Smultronställe Hjällsjön-Kärringöarna


Hjällsjön och Kärringöarna ligger vid Dalälven, alldeles i utkanten av Söderfors. Hjällsjön är en populär fiskesjö. Kärringöarna är tätortsnära natur med stora naturvärden knutna till bl a träden längs älven. Tillsammans utgör Hjällsjön och Kärringöarna ett uppskattat strövområde och en fin plats att besöka längs älven. Här har finns sedan tidigare en handikappanpassad fiskebrygga. Genom projektet vill parterna höja tillgänglighetsnivån och etablera ett Smultronställe i naturen.

Pengar har erhållits för att:

  • Anlägga en parkering för 2-5 bilar med en handikapp-plats..
  • Anlägga handikapp-anpassad toalett längs vägen från P till befintlig rastplats och fiskebrygga.  
  • Ta bort gamla anläggningar, städning av området. 
  • Göra en statushöjning av tillgängliga fiskebryggor Ta fram och sätta upp Information om området, skyltar och vägvisning

Projektperiod
2020-2022

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Tierps kommun, Södefors-Hedesunda fiskevårdsförening, Vattenfall, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör

Tierp

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG