Restaurering av Lill-Sandören


Lill-Sandören i Älvkarleby är populärt för båt- och friluftsliv, och hyser även höga värden för biologisk mångfald i de öppna sandrika markerna. I ett projekt tillsammans med Östanå bysamfällighetsförening och Upplandsstiftelsen kommer de igenväxande markerna att röjas i syfte att främja förutsättningar för biologisk mångfald, främst pollinerande insekter. Informationsmaterial ska tas fram för området, och en fördjupad inventering av insekter och kärlväxter ska genomföras.

Projektperiod:

2020-2021

Finansiering:

LONA, Östanå bysamfällighetsförening, Upplandsstiftelsen

Parter:

Östanå bysamfällighetsförening, Upplandsstiftelsen, Älvkarleby kommun

Del av län det berör:

Älvkarleby

Kontakt:

Nic Kruys

LONA_logo.JPG