Ökad tillgänglighet till Vällen

Fagerviken rastplats
Foto: Pär Eriksson

Sammanfattning
Vällenbadet ligger vid sjön Vällen, ett viktigt regionalt och lokalt rekreationsområde med vildmarkskaraktär. Badet är ett välbesökt kommunalt friluftsbad, med ytor både för bad, lek och rekreation. I området finns gräsytor och sandstrand, bryggor och omklädningshytter. Området är barnvänligt och ligger 15 km ost om Alunda. I nära anslutning till badet hyr Ekeby bygdegårdsförening ut kanoter för paddling på sjön och i Kolarmoraån. Föreningen säljer också fiskekort, då vattnet är lämpligt för fiske av bl.a. abborre, gädda och gös.

Syftet med projektet är att tillgängliggöra Vällenbadet för både äldre, funktionshindrade och barn. Åtgärderna i projektet syftar till att underlätta för äldre och funktionshindrade att använda området och badet. Genom naturstigen och informationen vill vi väcka intresse för Vällenområdet i sin helhet. Naturstigen ska särskilt anpassas för barn genom spännande information och möjlighet till naturlek.

Projektperiod
2015–2016

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, Ekeby bygdegårdsförening

Del av län det berör
Östhammar

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG