Ledskärs hamn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vinter i hamnen

Sammanfattning:

Ledskär är en av Sveriges viktigaste fågellokaler. Genom projektet vill vi skapa en mötesplats där alla kan ta del av fågellivet. Detta ska göras genom att anlägga en mindre fågelplattform, bygga en toalett, anlägga en rastplats samt genomföra olika informationsinsatser som ny informationstavla, fågelinformation, guidningar och invigning. Samtliga åtgärder i projektet ska vara tillgänglighetsanpassade.

Skapa en mötesplats där det är möjligt att på ett enkelt sätt ta del av Ledskärs fågelliv. Åtgärderna ska tillgängliggöra Ledskärs hamn för allmänheten.

Projektperiod:

2018-2021

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Naturskyddsföreningen, Upplands ornitologiska förening, markägare, båtklubb, Tierps kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Tierp

Kontakt:  Elisabet Odhult

Läs mer..

LONA_logo.JPG