Invasiva arter i Älvkarleby - inventering och åtgärder

Jätteloka. Foto: Alf Linderheim/N
Jätteloka, en av arterna som kommer att inventeras.

Tillsammans med Naturskyddsföreningen Älvkarleby kartläggs förekomsten av invasiva arter i Älvkarleby kommun. Kartläggningen omfattar de invasiva arterna blomsterlupin, jättebalsamin, den giftiga jättelokan, parkslide och vresros. I ett andra steg inleds arbetet med att bekämpa dessa arter.

Projektperiod:

2020-2021

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen Älvkarleby

Parter:

Upplandsstiftelsen, Naturskyddsföreningen Älvkarleby samt Älvkarleby kommun

Del av län det berör:

Älvkarleby

Kontakt:

Pär Eriksson

LONA_logo.JPG