Höjning av vandringsupplevelsen längs och tillgängligheten till Upplandsleden

Platskylt1.jpg

Projektet består av två delar. I den första delen gör vi en förstudie för att utreda möjligheten att utreda möjligheten att dra om västra delen av Upplandsledens etapp 31:1, Skoklosterslingan. Syftet är att hitta en mer attraktiv dragning av leden. 

I den andra delen av projektet vill vi utveckla informationen kring leden i syfte att fler ta sig till leden med kollektivtrafiken. Åtgärden består främst av digital information men kan även innebära åtgärder i fält som att sätta vägviare mellan leden och närliggande busshållsplatser. 

Projektperiod:

Januari 2023 - september 2024

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Håbo kommun och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Främst Håbo kommun, men även övriga kommuner i länet

Kontakt:   Emelie Runfeldt
emelie.runfeldt(a)upplandsstiftelsen.se

LONA_logo.jpg