Flerspråkiga naturvägledare fortsätter visa vägen ut

IMG_3016.jpg

Vi vill inspirera fler med utländsk bakgrund att vara ute mer och att hitta vägen in i föreningslivet!

Vi använder vårt nätverk för att hitta personer som vill vara med som referenspersoner. Referensgruppen hjälper oss att ta fram program med aktiviteter som en målgrupp med utländsk bakgrund vill göra.

I projektet planerar vi att:

  • Hålla nätverksträffar för att utveckla vårt samarbete
  • Ha referensgruppsträffar för att ta reda på vad en utländsk målgrupp vill göra ute
  • Ordna 10 aktiviteter i samverkan mellan STF och Flerspråkiga naturvägledare
  • Göra en broschyr med tips på utflykter i Uppsalas närnatur

Projektperiod:

september 2022 - december 2024

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: STF Uppsala, Uppsala kommun/ Biotopia, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Uppsala

Kontakt:  Sara Beckman

Seniorfraglar.jpg