Fiskevänliga och tillgängliga Rävsten

Leader - Fiskevänliga Rävsten - ctl00_cph1_mainimg
Hamnen på Rävsten

Inom projektet genomfördes åtgärder för att utveckla möjligheterna att fiska på Rävsten. Åtgärderna omfattade en brygga, en bod där man kan rensa fisk samt en båt. Projektet bidrog till att tillgängliggöra Rävsten så att man kan uppleva platsen oavsett funktionsnedsättning.

Projektet drevs av Rävstens stugby tillsammans med Upplandsstiftelsen.

Projektperiod
2019–2021

Finansiering
Europeiska havs- och fiskerifonden, Jordbruksverket, Leader Stockholmsbygd och Upplandsstiftelsen

Parter
Rävstens stugby, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Östhammars kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Elisabet Odhult

EU-logo-EHFF-farg.jpg

Läs mer..

Leaderfarg.jpg