Förskolekurser våren 2022

Kursdagar för pedagoger i förskolan 

Under våren 2022 hålls tre olika kursdagar som vänder sig till pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola i Hammarskog. Vi planerar att hålla några förskolekurser även under hösten 2022 - men de är ännu inte bestämda.  

Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi utgår ifrån att vi behöver hålla oss utomhus under hela kursdagen (pga Corona). I slutet av dagen får ni  möjlighet att tillverka delar av det material som vi använt - som ni då får med er till er förskola. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Tag med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagar kommer det att finnas eld till lunchen, så att det går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Dagarna kostar 800:-/person och dag + moms. Anmäl till  senast en månad före aktuell kursdag. Dagarna är fristående, så anmäl till en eller flera.

Kajsa Molander, som utvecklat och hållit dessa kursdagar i många år har nu gått i pension. Jag som kommer hålla dessa kursdagar heter Anna Aldén och har jobbat på naturskola i nästan tjugo år, den mesta av tiden som kollega till Kajsa. Jag är naturbrukslärare och har varit ledare för barn och unga i olika åldrar på min fritid i mer än tjugo år. Stina Lindblad från Upplandsstiftelsen kommer också vara kursledare. Stina är biolog och utomhuspedagog med 20 års erfarenhet även hon. Andra kollegor från från naturskolan kan också komma att medverka.

Leka och lära matematik ute tisdag 10 maj
Dagen utgår från boken Leka och lära matematik ute. Ni får pröva på lekar och övningar som ni sedan kan göra med er barngrupp på förskolegården eller i naturen. Vi gör övningar som tränar jämförelseord, lägesord och tidsord, sortering och mönster, mätning och kroppsuppfattning, samt grunderna i taluppfattning - allt på ett lekfullt sätt ute.

Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband tisdag 17 maj
Vi undersöker och upptäcker naturen omkring oss och lär oss mer om vanliga växter, fåglar och småkryp. Allt i form av lekar och övningar som passar på förskolan. Vi utgår från gruppen och undersöker naturen omkring oss med alla sinnen. Vi fångar småkryp med fällor och paraply, och undersöker livet i skogen och vattnet.

Naturvetenskap och teknik tisdag 24 maj
Vi visar hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik ute på ett enkelt och roligt sätt på förskolan.
Ni får själva pröva på aktiviteter som passar på förskolegården eller i närmsta skogsdunge. Vi arbetar med produktiva frågor och naturvetenskapligt förhållningssätt. Vi arbetar med Tema luft och vatten, bygger drakar, gör raketer, snurror, såpbubblor och vattenexperiment. Vi löser praktiska problem med hjälp av gammal teknik.

Trygg, varm, torr, mätt och glad i naturen torsdag 2 juni
En kursdag med grunderna i allemansrätten och friluftsliv - för dig som vill ta steget ut i naturen med barn i förskolan!  
Allemansrätten ger oss pedagoger stora möjligheter att använda naturen som pedagogiskt redskap. Men det är inte självklart att alla som arbetar i förskolan känner att de har tillräcklig kunskap för att leda en barngrupp ute. För att ta med barnen på små äventyr utanför gården behöver varje pedagog själv känna sig trygg i naturen. I den här kursen bekantar vi oss med några vanliga arter, enkelt friluftsliv och allemansrättens rättigheter och skyldigheter. Under kursen kommer deltagarna också få prova att leda en kort aktivitet i naturen tillsammans med andra. Denna kursdag är avgiftsfri pga bidrag från Naturvårdsverket.

Uppsala Naturskola ligger i Hammarskogs friluftsområde 1,5 mil söder om Uppsala.
Läs hur du hittar hit - vägbeskrivning till Naturskolan >>

Du anmäler dig till kursdagarna via länkarna här: 


Hör av dig med frågor till: 
Anna Aldén anna.alden@uppsala.se   eller
Stina Lindblad stina.lindblad@upplandsstiftelsen.se

Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. Kopia på anmälan skickas till den e-postadress du angivit. Mer detaljerad info om kursdagen kommer efter anmälningstidens slut.

Anna Aldén,
Uppsala Naturskola
telefon 070-8563802

Stina Lindblad
Upplandsstiftelsen
telefon 072-7324979