Kurser för personal i vård och omsorg

Tre glada, äldre personer fikar i naturen

Vill du ha mer natur i din verksamhet?  

Vi har tagit fram kurspaket som riktar sig till dig som jobbar inom vård och omsorg. Kurserna är en del i vårt arbetssätt, där målet är att skapa möjlighet för regelbunden uteaktivitet i olika verksamheter. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet - där vi möter både personal och målgrupp för att tillsammans arbeta fram ett koncept som fungerar just i din verksamhet. Vi finns som en resurs och bidrar med handledning, utlån av material och kurser.

På det sättet kan vi tillsammans bidra till folkhälsa i natur för alla!

Kurser för personal inom äldreomsorg

Våra kurser för personal inom äldreomsorg bygger på årstidernas växlingar. Kurserna innehåller både teori och praktik. I de teoretiska delarna fördjupar vi oss i hälsoeffekterna av utevistelse, medan de praktiska syftar till att ge kunskap om enkelt friluftsliv (tex att göra upp eld) och övingar att göra tillsammans. 

Kurser för personal inom särskola

Vi har under flera års tid arbetat med grupper från särskola och träningsskola. Tillsammans med lärare har vi utvecklat fyra kurspaket med tillhörande material. Kurserna är praktiskt inriktade, vilket gör det enkelt att använda materialet i undervisningen efteråt. 

Saknar du någon kurs?

Hör gärna av dig till oss med dina förslag/ önskemål. Vi kan även skräddarsy innehållet efter behoven som finns i just din verksamhet. 

Kontakt

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21