Kurs för förskolepersonal: Naturvetenskap och teknik, 6/9

NT_13_maj_2016_46_AS.jpg

Naturvetenskap och teknik - onsdag 6 september 2023
Du får prova på olika aktiviteter och prata om hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik utomhus. Mycket av det vi gör under dagen utgår från boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

Du får tillfälle att använda produktiva frågor och (natur)vetenskaplig metod. i aktiviteter med drakar, raketer, såpbubblor. och saker från naturen.
Vi visar hur de enkla maskinerna fungerar och - och du får prova på att använda den tekniken för att hjälpa småfolket med några praktiska utmaningar. 

Under 2023 håller vi fyra olika kursdagar som vänder sig till pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola i Hammarskog. 
Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi utgår ifrån att vi är utomhus under hela kursdagen. Vi har möjlighet att gå inomhus eller sitta under ett tak de stunder när vi mest ska prata. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Dagarna kostar 1500 kr + moms per person och dag. Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. 

Vi som håller de här kursdagarna är Stina Lindblad från Upplandsstiftelsen och Anna Aldén från Uppsala Naturskola. Vi tog över förskolekurserna förra året, efter Kajsa Molander som hållit dem i många år. Vi fortsätter utveckla kurserna - men mycket kommer vara sig likt från år till år. Vi har båda tjugo års erfarenhet av att uleda grupper av barn, elever och vuxna - utomhus.  Anna har  bakgrund som naturbrukslärare och Stina är biolog. Johan Lindell, biolog och naturinspiratör deltar som kursledare på Utforska Naturen 23 maj. Andra kollegor från från naturskolan kan också komma att medverka.

Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig


» Tillbaks till fler aktiviteter