Kurs för förskolepersonal: Leka och lära språk ute, 31/5

Miljo_kretslopp_25_sept_2015_01_AS.jpg

Leka och lära språk ute - onsdag 31 maj 2023 
Dagen utgår från boken Leka och lära språk ute. Du får prova aktiviteter och lekar från boken, och diskutera hur vi kan arbeta med barns språkutveckling - utomhus på gården eller i naturen. Aktiviteterna handlar om att berätta och beskriva, använda sagor på olika sätt, följa och ge instruktioner. Vi närmar oss bokstäverna och läsandets värld. 

Under 2023 håller vi fyra olika kursdagar som vänder sig till pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola i Hammarskog. 
Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi utgår ifrån att vi är utomhus under hela kursdagen. Vi har möjlighet att gå inomhus eller sitta under ett tak de stunder när vi mest ska prata. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Dagarna kostar 1500 kr + moms per person och dag. Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. 

Vi som håller de här kursdagarna är Stina Lindblad från Upplandsstiftelsen och Anna Aldén från Uppsala Naturskola. Vi tog över förskolekurserna förra året, efter Kajsa Molander som hållit dem i många år. Vi fortsätter utveckla kurserna - men mycket kommer vara sig likt från år till år. Vi har båda tjugo års erfarenhet av att uleda grupper av barn, elever och vuxna - utomhus.  Anna har  bakgrund som naturbrukslärare och Stina är biolog. Johan Lindell, biolog och naturinspiratör deltar som kursledare på Utforska Naturen 23 maj. Andra kollegor från från naturskolan kan också komma att medverka.

Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig


» Tillbaks till fler aktiviteter