Tämnarån, kanotled

Lummig_a_norr_om_Tierp.jpg
Tämnarån förbi Tierp.
IMG_6277.jpg
Strömsbergs bruk
IMG_8769.jpg
Ån norr om Ubblixbo.
Ilaggning_Tierps_kyrka.jpg
Iläggning vid Tierps kyrka.

Ett pågående projekt
Under 2018-2021 pågår Leaderprojektet Tämnaråns kanotled där vi läggar i bryggor och gör iordning rastplatser för att underlätta för kanotister och för att göra Tämnarån mer attraktiv som kanotled. Projektet tar slut i juni 2021.

Om Tämnaråns kanotled
Tämnarån från sjön Tämnaren till havet vid Karlholm är drygt 50 km lång. Större delen går att paddla, men mängden växtlighet och vattendjupet varierar mycket under året. Minst växtlighet är det på våren och försommaren.

På flera platser måste du lyfta förbi hinder som dammluckor eller forspartier. Bryggor underlättar att komma i och ur ån. Skyltar med kanottransportsymbol visar vägen till nästa iläggningsplats.

Alla bryggor som tillhör kanotleden är tydligt märkta med en skylt. 

Kanotleden förvaltas av Upplandsstiftelsen. Tierps kommun ansvarar för skötseln som utförs av ideella föreningar

Etapper
1. Annedal–Ubblixbo, 5 km
2. Ubblixbo-Ullfors, 11 km
3. Tierps kyrka-Tierp, 5 km
4. Tierp-Strömsberg, 9 km
5. Strömsberg-Västland, 6 km
6. Västland-Karlholm, 9 km

Mer information
Vill du veta mer om de olika etapperna så hittar du detaljerad information och kartor i Appen Naturkartan  eller på 
naturkartan.se/uppsalalan

Tänk på
- Visa hänsyn mot växt- och djurliv, markägare och andra människor.

- Håll avstånd till fåglarna, särskilt under vår och försommar då de har ägg och ungar.

- Längs kanotleden finns ingen som städar, stoppa ditt skräp i en påse och ta med hem. 

Kanotuthyrare