Fyrisån, kanotled

Kanotleder - Fyrisån, kanotled - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Karolina Vessby
Kanotleder - Fyrisån, kanotled - ctl00_cph1_Image2
Foto: Berndt Godin.

Uppsala kommun, paddling genom jordbrukslandskap

Fyrisåns kanotled sträcker sig mellan Vattholma och Storvad.

Kanotleden börjar nedanför dammen i Vattholma. Efter en knapp kilometers paddling når du inflödet från Vendelån och då ökar vattenmängden. Ån ringlar sedan ut i det öppna landskapet ner mot Storvreta. Detta område är på våren, från snösmältningen till slutet av april, rastplats för stora mängder svanar, gäss och änder. För att inte störa fåglarna är det då bäst att starta paddelturen från Storvreta. Du startar då vid Storvretabadet, där det annars är fint att ta en rast. Här finns också torrtoalett. 

Vid Ekebydammen finns bra upptag på höger sida och flera lämpliga ilägg nedströms.

Paddelleden slutar vid Storvadsbadet, nära Gamla Uppsala.

Vattenståndet i ån varierar under säsongen. Vanligtvis är det mer vatten på våren. På sensommaren kan vattenståndet ibland vara lågt och det kan finnas mycket växtlighet i vattnet som försvårar framkomligheten. Vi rekommenderar att du själv tar reda på hur framkomligheten ser ut innan du ger dig ut på din paddling. 


Hitta hit

Kanotleden börjar i Vattholma, ca två mil norr om Uppsala och slutar vid Storvadsbadet nära Gamla Uppsala.

I Vattholma kan du lägga i kanoter vid södra änden av dammen. På östra sidan finns en mindre gräsyta där det är möjligt att parkera och härifrån är det ca 75 m till ilägget, 50 m nedanför dämmet. 

Det går också bra att lägga i kanoter vid Storvretabadet.

Fakta


Längd: 16 km

Rastplatser: Bad och torrtoalett vid Storvreta, Bad vid Storvad.

Terrängkartan: Östhammar 12ISV, Uppsala 11INV och Enköping 11HNO

Skötsel förvaltning: Upplandsstiftelsen förvaltar kanotleden, tillsynen görs av Uppsala kommun.