Lavar i Wiks slottspark

e2e5c7db03b827f719a3d1a094be4dbd_9189fbf81a62694e18cebc69e0875902

I omgivningarna kring Wiks slott finns det många grova lövträd som hyser en ovanligt rik lavflora. Med luppen som främsta verktyg utforskar vi bark av ek, ask, lönn och hassel mm med fokus på naturvärdesarter av lavar. Kanske hittar vi någon spännande vedsvamp också? Cajsa Björkén på Upplandsstiftelsen leder exkursionen.

Kalendarium