Invigning av Lortfjärden, fiskvåtmark och stig

3juni_Lortfjärden

Välkommen till  invigning av Lortfjärden, en tätortsnära våtmark som har restaurerats för att gynna kustens fiskar och andra arter. Delar av området har stängslats och nu betar kor här och håller markerna öppna. Som besökare kan du gå en stigslinga runt området med rastplatser och fin utsikt över våtmarken.

Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och privata markägare bjuder nu in till en sen eftermiddagsguidning i samband med invigningen. Vi bjuder på enklare fika.

Kalendarium