Tillgänglig utflykt - Fågelvandring i Hjälstaviken

En man och en kvinna sitter i en byggnad med golv och tak med öppna fönstergluggar längs sidorna. Utanför syns vass och vetten.

Följ med ut på en rullvänlig vårvandring till gömslet i Hjälstaviken! Våra guider Anastasia (Biotopia) och Sara (Upplandsstiftelsen) berättar om områdets
natur och förhoppningsvis kan vi se många olika fåglar som rastar i området. Turens avslutas med gemensam fikastund där arrangörerna bjuder på fika.

Turen går på rullvänligt underlag från handikapparkeringen till gömslet, cirka 600 meter enkel väg. Tillgänglig torrtoalett finns mellan parkeringen och gömslet.

Kalendarium